Privacyverklaring

Sonja Verhoef respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens Sonja Verhoef van u verwerkt en waarom wij dat doen.

Sonja Verhoef is de contactpersoon Gegevensbescherming van Sonja Verhoef. Zij is te bereiken via info@sonjaverhoef.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en waarom?

Sonja verhoef attendeert volgers van het blog op nieuwe artikelen. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig.

Hieronder geven we aan welke persoonsgegevens wij verwerken.

Contactinformatie:
• voor- en achternaam (optioneel);
• e-mailadres.

Websitebezoek www.sonjaverhoef.nl

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website plaatsen derden ook cookies. Dit zijn analytische cookies van Google Analytics. De bewaartermijn van deze cookies is twee jaar.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

• Abonnees te kunnen e-mailen bij het verschijnen van een nieuw artikel.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. Dat houdt in dat we uw persoonsgegevens bewaren zolang u staat ingeschreven als abonnee.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaar-heid, of hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sonjaverhoef.nl.

Sonja Verhoef zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sonjaverhoef.nl.

Wijziging privacyverklaring

Sonja Verhoef behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring.

Februari 2021